Ring på ​tlf. 56 14 21 90

​Projektering

Ved projektering af ventilationsanlæg sætter vi fokus på energiforbrug og driftsøkonomi.
 

Alle ventilationsanlæg projekteres efter bygningsreglementet, arbejdsmiljøregler og myndighedskrav.

AutoCAD

Vi producerer detaljerede Autocad tegninger i 2D & 3D.
Tegningerne er et godt udgangspunkt for drøftelser med kunden, eller dennes rådgivere, og øvrige håndværkere.

Der skal så tidligt som muligt i et planlægningsforløb, tages stilling til ventilationsanlæggets omfang og udformning.
VentilationsPartner deltager derfor gerne, med løsningsforslag til kundens ideoplæg.

Firmanavn & CVR​

VentilationsPartner ApS

CVR: ​30695135

Find os

Kontakt os