Ring på ​tlf. 56 14 21 90

Ventilation

​Laboratorier

Ved projektering af ventilationsanlæg sætter vi fokus på energiforbrug og driftsøkonomi.
Alle ventilationsanlæg projekteres efter bygningsreglementet, arbejdsmiljøregler og myndighedskrav.

Renrum

​I dag er kravene til hygiejne og renhed stigende. Renrum er et af VentilationsPartners særlige specialområder.

Sikkerheden lige fra produkt til menneske og de omkringliggende omgivelser er VentilationsPartners udgangspunkt, når den rette løsning skal findes.

​Vores erfaring spænder fra sterile enheder til store renrum beregnet til steril produktion. Projektering sker i henhold til EU-GMP, FDA, ISO 14644, krav fra Arbejdstilsynet og øvrige myndighedskrav.

​Industriventilation

VentilationsPartnerhar ekspertise i miljørigtig procesudsugning. Vi løser opgaver inden for varmegenvinding, spånsugning, slibestøvudsugning, samt udsugning fra f.eks. sprøjtestøbemaskiner og trykkerimaskiner.

Kulfiltre

​Vi har særlig kompetence i forbindelse med kulfiltrering af VOC-holdig procesluft.

F.eks. har vi installeret anlæg med kapaciteter på over 15.000 m3/h, for filtrering af VOC-holdig procesluft, hvor dele af anlægget er placeret i klassificerede ATEX-zoner.

Komfortventilation

Et sundt og behageligt indeklima i kontorer og institutioner kræver, at luften har den rette temperatur og fugtighed, samt at ventilationsanlægget er så lydsvagt som muligt.

Boligventilation

Nutidens boliger er højisolerede og meget tætte. Derfor er et luftskifte i boligen nødvendigt for at sikre et godt indeklima.

Firmanavn & CVR​

VentilationsPartner ApS

CVR: ​30695135

Find os

Kontakt os