Ring på ​tlf. 56 14 21 90

Validering af renrum

​Renrum

​Renrum er et af VentilationsPartners særlige specialeområder. Sikkerheden lige fra produkt til menneske og de omkringliggende omgivelser, er vores udgangspunkt.

Kompetencer

​Vi har mere end 20 års erfaring med renrumsteknologi. Validering og test af renrum sker i henhold til gældende EN/ISO standarder, GMP-regler og IEST anvisninger.

​Validering kan bl.a. omfatte:

 • ​Luftskiftemålinger
 • ​Filterlækagetest (Fotometertest)
 • Rumtryksmålinger
 • Kontrol af differenstryk
 • Recoverytest (Oprensningseffekt)
 • Rumklassificering (Partikeltest) i renrummet med og uden aktivitet
 • Videooptagelser af røgforsøg (visualisering af luftens strømninger)
 • Lufthastighedsmålinger i rum og stinkskabe
 • Test af afkast, for overholdelse af myndighedskrav

​Valideringen dokumenteres med følgende:​​

 • Beskrivelse og konklusion
 • Tegninger
 • Kalibreringscertifikater
 • Rapporter
 • Rådata

​VentilationsPartner er CTCB-1 certificeret i professionel level.

Hvilket betyder at vi har certifikat på, at kunne udføre tests på installationer med sterilfiltre (HEPA filtre).

Vi udfører alle målinger og test - med akkrediteret kalibreret måleudstyr.VentilationsPartner er medlem af foreningen R3 nordic.

Firmanavn & CVR​

VentilationsPartner ApS

CVR: ​30695135

Find os

Kontakt os